ประวัติส่วนตัว ชื่อ : ธนิสร์บดินทร ตั้งสมบูรณ์ (Tanisbadintr Tungsombool)
ชื่อเล่น : อาร์ช (Arch) , Arch MerciGod
เกิด : 11 มกราคม 2526
ที่อยู่ : ประเทศไทย ผมรักประเทศไทย

การศึกษา :
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาคอมพิวเตอร์)

ความสนใจและความชอบ :
Programmer, System Administrator, Web Developer, Aplication Developer Android and iOS, IT, Gadget, ถ่ายภาพ, เล่นดนตรี

ความสามารถด้านดนตรี :
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกีตาร์ ระดับมัธยมศึกษา
- เข้ารอบ 10 วงสุดท้ายการประกวด Yamaha Music Contest 2000
- เข้ารอบ 30 วงสุดท้ายการประกวด Hotwave Music Award 3 (วง Rusputin)
- เข้ารอบ 30 วงสุดท้ายการประกวด Hotwave Music Award 5 (วง K-Doe)


งานปัจจุบัน

CHOSEN Energy Co.,Ltd.
http://www.chosenenergy.co.th/

      - ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร (Chairman)
      - นายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ (Managing Director)
      - นายอัญชลิต บูรณะนิตย์ (Marketing Director)
      - ดร.กฤษณะ บุหลัน (Advisor)
      - Jelle Hempenius
      - นายธนิสร์บดินทร ตั้งสมบูรณ์ (Head of Programmer)
      - นายพรหมฤกษ์ เทศวงศ (Senior Programmer)

CHOSEN Technology Co.,Ltd.
http://www.chosen.co.th/

      - นายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ (Managing Director)
      - นายธนิสร์บดินทร ตั้งสมบูรณ์ (Administrator & Programmer)
      - นายเกรียงศักดิ์ ชื่นมงคลสกุล
      - ฯลฯ

CHOSEN Marketing Co.,Ltd
ถ่ายภาพ 360 องศาให้กับโครงการบ้าน อาทิเช่น Land & House, AP, แสนสิริ, พฤกษา ฯลฯ
http://www.chosenmarketing.com/

      - นายต้นวงศ์ อภิรดี (Managing Director)
      - นายธนิสร์บดินทร ตั้งสมบูรณ์ (Photographer & Programmer)
      - นายเกรียงศักดิ์ ชื่นมงคลสกุล (Photographer)

IT Technology, Administrator, Programmer
ดูแลระบบ server ให้กับหลายบริษัทที่ CAT IDC และพัฒนาโปรแกรมให้กับอีกหลายบริษัท

Webmaster
- http://www.MerciGod.com
- http://www.PhotoStory.in.th
- http://www.Tatee-huahin.com
- http://www.NONONFamily.com

ดูแลเว็บและระบบ
- http://www.Jabchai.com
- http://www.Chosenmarketing.com
- http://www.Chosen3d.com
- http://www.Chosenenergy.co.th
- http://www.Chosen.co.th
- http://www.EV-en.net
- http://www.KLANDTH.com
ฯลฯ

Web Development

- Mobile Programming Android & ISO Developer
- PHP, CGI, Perl, ASP
- Apache
- mySQL, Oracle
- C++, C, C#
- Flash Programming (AS2.0, AS3.0)
- Java
- VB
- Linux : Red Hat, FreeBSD, Fedora ฯลฯ

Enter

Enter
Copyright © MerciGod.com All rights reserved.